Vastuullisuus

Sitoutumisemme vastuullisempaan tulevaisuuteen

Me Cover Storylla pyrimme kyseenalaistamaan sen, mikä on aina tehty rutiininomaisesti: haluamme luoda uusia tuotantotapoja ja läpinäkyvyyttä maalien valmistusprosesseihin. Pyrimme tekemään oman osamme tuomalla avoimuutta teollisuuden käytäntöihin ja tarjoamalla korkealaatuisia, vähäpäästöisiä tuotteita, joiden valmistusprosessi on kestävä ja luontoa kunnioittava.

Järkevä tuotanto

Merkittävä osa maailman kasvihuonekaasuista on peräisin jokapäiväisestä elämästämme. Vielä merkittävämpiä ovat kuitenkin liikenteen ja logistiikan päästöt.

Valmistamme kaikki maalimme Etelä-Suomessa, josta toimitamme ne suoraan varastoillemme. Logistiikkamme on suoraviivainen, jolloin kuljetuksia tarvitaan vähemmän ja siten hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän. Lisäksi pystymme valvomaan ja ohjaamaan omaa tuotantoprosessiamme.

Ei ole yhdentekevää millä itsensä ympäröi

Käytämme jatkuvasti kemikaaleja sisältäviä aineita ja tuotteita jokapäiväisessä elämässämme. Samalla altistumme niiden haittavaikutuksille. Valmistajina meidän on otettava vastuu valmistamistamme tuotteista, ja kuluttajina tukemistamme yrityksistä. Näillä valinnoilla on merkitystä sekä terveydellemme että planeettamme yhteiselle tulevaisuudelle. 

Me haluamme, että hyvä valinta on helppo valinta.

Me haluamme, että hyvä valinta on helppo valinta.